Opdateret 25. oktober 2020 - Bestyrelsen

COVID-19 retningslinjer i SABR

De nye restriktioner fra myndighederne for at forebygge covid-19 medfører også ændringer i SABR.
Vi ved, at restriktionerne bliver til gene for alle, der har deres gang i klubben, men selvfølgelig skal vi udvise samfundssind og overholde de af myndighederne udstukne retningslinjer.

Med nedenstående restriktioner forsøger vi at lave bobler, så en eventuel smitte vil blive indkredset.

Det er nødvendigt, at alle er med til at holde justits og sørge for at ovenstående reglement overholdes, således at vi ikke skal skærpes restriktionerne yderligere.


FOR ALLE GÆLDER:
 • Rytterstuen er lukket.
 • Følg sundhedsstyrelsens 6 generelle råd
1. Gå i selvisolation hvis du har symptomer på COVID-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus
2. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
3. Host eller nys i dit ærme
4. Undgå håndtryk, kindkys og kram
5. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og her
6. Hold afstand – og bed andre tage hensyn

Læs eventuelt mere om corona COVID-19
HER

FOR ALLE ELEVRYTTERE OG OPSTALDERE I ELEVSTALDEN GÆLDER:
 1. Alle skal bære mundbind, når de er elevstalden eller ridehallen. Gælder ikke ryttere til hest eller underviseren, når eleverne rider.
 2. Forældre skal begrænse deres fremmøde i klubben til kun, når de er nødvendige for ridningen.
  Koordiner så ikke alle har brug for en forælder på matriklen – en forældre kan hjælpe flere børn, hvis det kun er småting de skal have hjælp til.

  Undervisningen vil i størst muligt omfang afholdes udendørs – Giv derfor børnene tøj med der passer til vejret.
 3. “Rid og skrid” - ingen forsamling i klubben. Der må maximalt være 10 voksne tilstede samtidigt på ethvert tidspunkt.
 4. Vi vil bede alle om at opretholde en god håndhygiejne og/eller benytte handsker, når elevhestenes strigler, udstyr ect. berøres.
 5. Der er ingen adgang i boksstalden eller i hovedhuset.
 6. Brug kun toiletterne i elevstalden. 

FOR ALLE OPSTALDERE I BOKSSTALDEN GÆLDER:

 1. Stalden er lukket for alle, der ikke er opstaldere. Når stalden ikke længere er offentlig, er der ikke krav om at bære mundbind.
 2. Stalden skal holdes mest muligt ventileret med åbne vinduer som smitteforebyggende tiltag.
 3. Vær opmærksom på at være udendørs i størst muligt omfang.
 4. Forsamlingsforbuddet på 10 gælder voksne over 21 år (ved børn/unge under 21 år er forsamlingsforbuddet 50 personer). Begræns derfor varigheden af fremmøde i stalden og spred det så vidt muligt i hele åbningstiden.
 5. Skærp opmærksomheden på rengøring og oprydning på fællesfaciliteterne.
 6. Alle bedes opretholde en god håndhygiejne og/eller benytte handsker når fællesredskaber (koste, spande, vandslanger ect.) berøres.
 7. Brug kun toilettet i hovedhuset.
 8. Ingen adgang i elevstalden fraset gennemgang til hallen.

Ved spørgsmål henvend dig til klubbens forretningsudvalg;

 Formand Marie Nielsen  5154 8673
 Sekretær  Kirstine Bak Gulstad 2670 4759
 Kasserer Inger Jeppesen 5164 9573


Sponsorer