Opdateret 8. maj 2020 - Bestyrelsen

Anvisninger for brug af rideklubben på baggrund af de offentlige tiltag mod spredning af coronavirus COVID-19:

Oplysningerne er opdelt i tre afsnit:

 • GENERELT - TIL ALLE
 • VEDR. ELEV-RYTTERNE
 • VEDR. KLUBBENS ETB-, PRIVAT- OG PART-RYTTERE

GENERELT - TIL ALLE!
 
Max. 10 personer 
Forsamlingsforbudet på max. 10 personer er forlænget indtil 8. juni.
 
Godkendelse fra Østjyllands politi: "…Undervisning og andre fællesaktiviteter, der foregår på udendørsarealer, kan afholdes, når der ikke samles flere end 10 personer i forbindelse med de enkelte aktiviteter.
Det betyder, at der, med de rette forholdsregler, gerne må være flere end 10 personer på klubbens matrikel, men ikke flere end 10 personer til samme aktivitet. Hvis der f.eks. afholdes udendørs undervisning i hver sin ende af et stort udendørsareal, kan der godt befinde sig flere end 10 personer i alt på hele matriklen…”
 
Af hensyn til overholdelse af forsamlingsforbuddet begrænses de besøgende i klubben til personer med opgaver med hestene. 
 
Brug af ridehallen
Ridehallen er lukket for alle aktiviteter.
 
Stævner og arrangementer
Alle stævner og arrangementer er aflyst til og med 8.juni 2020 som følge af forsamlingsforbudet.
 
Socialt samvær generelt
Begræns antallet og varigheden af sociale kontakter og hold afstand.
Brug mindst mulig tid på rideskolen, der lige nu ikke er til ophold, forsamlinger eller hygge. Rytterstuen er derfor lukket.
 
Hygiejne og sygdom
Ingen må komme syge til rideklubben. 
Overhold myndighedernes anbefalinger til forebyggelse af smitte:
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og her
 • Hold afstand - bed andre tage hensyn - bliv hjemme hvis du har symptomer på corona-virus
Læs evt. mere om ny coronavirus COVID-19 HER

 VEDR. ELEV-RYTTERNE!
  Regler for overholdelse af forsamlingsforbud og begrænsning af smittespredning i klubben:
 • Ingen forældre eller øvrige tilskuere må være til stede for at sikre forsamlingsforbudet på max. 10 personer i elevskolen.
 • Undervisningstiden er HELE den tid du må være i fremmøde i klubben.
 • Din ridetime starter 5 min senere end normalt, så forrige rytter kan nå at komme af heste og forlade klubben inden.
 • Din ridetime slutter 5 min. før normalt, så du kan nå at forlade klubben inden næste hold kommer.
 • Op- og afsadling af hestene foregår udendørs og af klubbens staldhjælpere. Det skal sikre overholdelse af forsamlingsforbud og afstandskrav.
 • Giv besked til din underviser via SMS, hvis du ikke kommer senest om formiddagen den pågældende dag. For lørdagsholdene senest fredag eftermiddag.
 Mandag Eluna/Sissel 2877 2223
 Tirsdag og torsdag Annie W Pedersen 3048 3051 
 Onsdag Laura P Elkrog 2276 9312
 Fredag Laura Byrgren-Thurston 5217 2411
 Lørdag (spring) Nanna L K Agerskov (vikar) 3061 1139
 Lørdag (dressur) Mette Nielsen 2237 8774
 •  Al undervisning foregår udendørs på den store dressurbane
 •  Puslingeryttere, der normalt bliver trukket, kan fortsat blive det – dette skal koordineres af underviseren
 •  Alle skal bære (ride)handsker
 •  Du skal selv medbringe hjelm, handsker og evt. pisk (klubben udlåner ingen hjelme og piske i denne periode)
 •  Medbring håndsprit til rengøring af tøjler inden ridning. Den enkelte er selv ansvarlig for at spritte af inden opsidning
 •  Der er ingen adgang i privatstalden
 •  Der er ingen adgang i hovedhuset
 •  Har du symptomer på Corona skal du blive hjemme. Ligesådan hvis der er påvist COVID-19 i din husstand.    

 VEDR. KLUBBENS ETB-, PRIVAT- OG PART-RYTTERE!
  Regler for overholdelse af forsamlingsforbud og begrænsning af smittespredning i klubben:
 • Den store udendørs dressurbane er optaget i elev-undervisningstiden.
 • Der må maksimalt være 10 personer i boks-stalden og 6 personer i elev-stalden på samme tid, for at sikre afstand. Dette skal overholdes. De ridende skal være fordelt på alle tre ridebaner. 
 • Fremmøde koordineres fortsat i Planlægningsskemaet der er opdelt i to og skal bruges af ALLE for at sikre at der ikke kommer for mange i klubben på én gang. Er børn ifølge med voksne skrives begge på. 
”Ridning” 
Praktiske opgaverder også har 10 pladser til personale, grooms, forældre og ryttere der alene kommer for at passe sin hest.
 


Sponsorer